İznik Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
İznik Ziraat Odası > Tarımsal Danışmanlık Nedir?

Tarımsal Danışmanlık Nedir?

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanması amacı ile hazırlanan 8 Eylül 2006 tarih ve 26283 sayılı ‘Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik’ çerçevesinde TYDH faaliyetleri yürütülmektedir. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik; Tarladan sofraya gıda güvenliği ve güvencesinin sağlanmasına,
Yayım ve danışmanlık hizmetlerinin konu uzmanı kişi ve kuruluşlar tarafından yürütülmesine,
Bakanlıkça sertifikalandırılan kişi ve kuruluşların yayım hizmeti sunmasına,
Üretim ve bilgilendirmenin her safhasının kayıt altına alınmasına,
Danışmanlık hizmeti alanlar ve sunanların desteklenmesine,
Tarımsal Yayım hizmetlerinin özelleştirilmesi,
İstihdamın arttırılmasına,
Ürün çeşitliliği ve kalitenin arttırılmasına,
Kırsal yerleşimlerin kalkındırılması ve kırsal nüfusun yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlanması düşüncesi ile hayata geçirilmiştir. 

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Faaliyetleri;
-Hizmet içi Eğitim/Seminer
-Günlük Çiftçi Ziyaretleri
-Çiftçi toplantıları
-Demonstrasyon uygulamaları başlıkları altında verilmektedir.